301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
08 Temmuz 2020 - Çarşamba 19:57 Bu haber 214 kez okundu
 
TARSUS KENT KONSEYİ “TARSUS’UN TARİHİ VE TURİSTİK ROTALARININ ÇEVRE ANALİZİ RAPORU”
Turizm Haberi


TARSUS KENT KONSEYİ “TARSUS’UN TARİHİ VE TURİSTİK ROTALARININ ÇEVRE ANALİZİ RAPORU”

30.06.2020 Tarsus Kent Konseyinin faaliyet alanlarından birisi de çevre ile ilgili çalışmalarıdır. Çağımızda çevre sorunları giderek artış göstermekte ve insan hayatını her yerde tehdit eder olmaktadır. Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin değil, dünyada yaşayan tüm insanlığın ortak sorunudur. Tarsus Kent Konseyi; çevre sorunlarını bu dönemde de yeniden ele almak, kentimizin öncelikli çevre sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üreterek ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunmak amacıyla, 16 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da, Tarsus Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda “Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu” toplantısı yapmış olup, toplantıyla ilgili rapor kamuoyu ile paylaşılmıştır. Çevre Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 30 Haziran 2020 Salı günü saat:16.00’da sanal ortamda online olarak yapılmıştır. Toplantıda öncelikli olarak ele alınmasına karar verilen gündem maddesi olan; “10 bin Yıllık Tarsus Tarihi ve Turistik Rotası” çevre yönünden ele alınmıştır. Moderatörlüğünü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu’nun yaptığı toplantıya; Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok, Tarsus Belediyesi Kültür İşler Yöneticisi Nadir Durgun, Çeksam Başkanı Av. Semra Kabasakal, Tema Başkanı Müslüm Tekin, Tema üyeleri Temel Gövce ve Zarife Sığınır, Tarsus Kadınlar Derneği Başkanı Gülsevim Kıraç, Tarsus Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk ve üyesi Psikolog Mürsel Şeker, Yürütme Kurulu üyemiz Beyhan Gürbüz, Tarsus Sakatlar Derneği’ni temsilen Ayşe Karaca, Kırkkaşık Bedesteninde işletmeci ve turizm gönüllüsü Serpil Demir katıldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu yapılan bu toplantılarla amacımızın Tarsus’un çevre analizini yapmak, gerekli tespitleri yapmak, çevre ile ilgili sorunlarımızı teker teker ele almak ve sonuçları rapor haline getirerek ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşmak ve çözüm önerilerinin hayata geçmesi için konuların takipçisi olmak olduğunu belirtti. Çevre Çalışma Grubu öncelikli olarak Tarsus’un 10 bin yıllık tarihinin yürüyerek gezilebildiği ve kent merkezinde olan Tarsus tarihi rotasını ele aldı. Bu yıl başında Kent Konseyi olarak başlattığımız “Tarsus Gönüllüleri” projesi kapsamında belirlenen 21 ayrı mekan çalışma grubu üyelerince ayrı ayrı gezilerek rotanın olumlu ve eksik yönleri not edildi. Toplantıda tüm üyelerin notları, görüş ve önerileri tek tek ele alınarak değerlendirildi ve geliştirebilmek amacıyla neler yapılması gerektiğini konusu değerlendirildi.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şunlardır:

● Kleopatra Kapısı ve Çevresi

○ Kentimizin en çok ziyaret edilen bu yerlerinden birisi olan bu değerli varlığımızın

temiz ve sağlam bir şekilde korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi için daha fazla

emeğe ihtiyaç vardır.

○ Kleopatra Kapısı ve çevresindeki yollarda ve kaldırımlarda yere atılmış olan çöp

ve plastik atıkların temizliğine daha fazla dikkat çekilmelidir.

○ Kapının içinde yer alan parke taşla döşenmiş yolun, bazı kısımları zamanla

toprakla kaplanmış olup seviye farkı nedeniyle yağmur yağdığında çamur

olmakta ve yürünemez hale gelerek görüntü kirliliği yaratmaktadır. Parke taş kaplı

yolun onarımı yapılmalıdır.

○ Yıllar önce yapılan yanlış restorasyonla orijinalliğini kaybeden yapının en azından

eski genel görünümüne uygun olarak kaba kısımlarının yapılacak özenli bir

çalışmayla yeniden ele alınması ve şekilsel olarak görünümünün düzeltilmesi

gerekir.

○ Kleopatra kapısından başlanarak, şehir içerisinde yer alan tarihi ve turistik yol

güzergahları üzerine krokiler ve yönlendirme levhaları konulabilir..

○ Ayrıca, tarihi ve turistik yol güzergahı üzerinde lavabo ihtiyacı için alanlar

oluşturulmalıdır.

● Gözlükule

○ Kleopatra Kapısı’ndan Gözlükule’ye kadar olan güzergahta atık maddeler

görülmekte olup bu ana turistik rotanın temiz kullanımı ve günlük temizliği

önemlidir.

○ Gözlükule’nin etrafını çevreleyen demir korkulukların iç ve dış kısımlarının temiz

kullanımı ve günlük temizliği konusu geliştirilebilir.

○ Tabelalar onarılarak yenilenmelidir. Gözlükule’nin yapısını ve tarihini anlatan bir

plaket demir korkulukların dış kısmına asılarak yoldan geçerken de olsa

misafirlerimiz bilgilendirilmelidir.

● Misak-ı Milli İlkokulu

○ Tarihi Misak-ı Milli İlkokulu’nun tarihçesini anlatan bir plaket okulun duvarına

asılabilir.

● Sadık Paşa Konağı

○ Tarsus tarihinde önemli bir yere sahip olan konak, Tarsus Amerikan Koleji

tarafından yakın zamanda restore edilerek başarıyla onarılmıştır. Bu binanın

önünde bulunan göndere işgal döneminde Fransız Bayrağı çekilmiş olup

günümüzde burada Türk Bayrağı dalgalanabilir ve bu yaşanmışlığı anlatan bir

plaka levha koyulabilir.

● Caminur Mah. 0805 Sokak, 1 Nolu bina

○ Bu tarihi binanın kapısı oldukça eski olup zamanın yıpratıcı etkisini de üzerinde

yansıtmaktadır. Yerli veya yabancı turistler bu kapı önünde fotoğraf çektirerek

anılarında saklamaktadır. Bu ve benzeri tarihi Tarsus kapıları belgelenmeli ve

korunmalıdır.

● St. Paul Müzesi

○ St.Paul Müzesi ve çevresi oldukça temiz ve bakımlı olup, güler yüzlü personeliyle

dikkat çekmiştir.

● Elif Hatun Konağı

○ Halen bir butik otel olarak işletilen bina tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini

çekmektedir. Aynı sokaktaki diğer tarihi yapıların da restorasyonları yapılarak

işlevsel hale getirilmeli ve turizme kazandırılmalıdır.

● Kırkkaşık Bedesteni

○ Bedestenin önündeki alanda yapılan çevre düzenlemesi yeniden gözden

geçirilmelidir.

○ Kırkkaşık Bedesteni girişinde bulunan Turizm Danışma Bürosu’nun önünde

turistlerin oturabileceği sandalye ve küçük masa düzeni, büro içerisindeki raflarda

Tarsus tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin yayınların olduğu bir bölüm olmalıdır.

İsteyen bu kitapları alarak büro önündeki masalarda inceleyebilmeli,

okuyabilmelidir.

○ Ayrıca burada turizm danışma bürosu olduğunu gösteren direk üstü bir levhanın

uzaktan görünecek şekilde konması gerekir.

○ Yine büronun önünde bir TEDAŞ Panosu bulunmaktadır. Bu pano mümkünse

oradan yan tarafa alınmalı veya estetik bir görünüme kavuşturulmalıdır.

○ Kırkkaşık ve Bilal-i Habeş Mescidinin çevresinde park etmiş durumda olan

araçlar kargaşa yaratmaktadır. Ziyaretçiler için arabalarını park edecek alan

gereklidir.

○ Tarihi ve turistik yerlerin yakınlarına büyük geri dönüşüm kutuları konmalı ve

teşvik edilmelidir.

○ Tarihi ve turistik yerlere güneş enerjisinden elde edilen şarj istasyonları

konulmalıdır.

● Tarihi Ticaret Merkezi (Arasta)

○ Restorasyonu yapılan bölgenin bazı bölümleri eski mimarisine uygun onarılırken,

bazı bölümleri ise sıradan sayılabilecek bir restorasyona tabi tutulmuştur.

● Ulucami

○ Tarsus tarihinin en önemli anıtsal sembollerinden birisi olan Ulucami çok önemli

bir yapı olup kenti ziyaret eden herkes tarafından öncelikli olarak ziyaret edilen bir

yapıdır. Caminin giriş bölümüne konulmuş olan uyarıcı levhanın kılık kıyafet ile

ilgili bölümü daha pozitif bir dille yazılmalıdır.

○ Ulucami’de bulunan saat kulesi 120 yılı aşkın süredir kent halkına zamanı

belirtecek şekilde saat sayısı kadar çalmakta iken bir süredir bu mekanizma

bozularak saat başlarında tek bir defa ses çıkaracak şekilde ayarlıdır. Bu ayarın

tarihi ve orijinal şekline döndürülmesi Tarsus halkı tarafından istenmektedir.

● Yeni Hamam

○ Mevcut haliyle beyaza boyalı olan duvarının bir bölümüne geçmiş dönemlerin

yaşam tarzını (kılık, kıyafet, davranış vb.) yansıtacak bilgilendirici görseller

konulabilir.

● Kubat Paşa Medresesi

○ Kapalı olduğu için içeriye giriş gerçekleşmemiştir.

● Hz. Danyal Peygamber’in Makamı

○ Bilgi tabloları yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak detaylı yazılar ve

düzenlemeler eklenmelidir.

○ Kubatpaşa Medresesi ve Hz.Danyal Peygamber’in kabri bölgesinde çevre

temizliğinin iyi olduğu belirlenmiştir.

● Eski Camii

○ Daha önceden yapılan tespitlerde bu yapının çevresinin yükselmesiyle giderek

toprağa gömüldüğü ifade edilmiştir (Hikmet Öz).

○ Eski Cami’nin çatı kısmı restore edilmeli ve bakımı yapılmalıdır.

● Roma Hamamı

○ Etrafı çevrilerek kısmen koruma altına alınmış durumdadır. Altından Geçme olarak bilinen hamam duvarı kalıntısına bitişik yapının restore edilerek işlev kazandırılması, korunması gereklidir. ○ Roma Hamamı içerisinde görüntü kirliliği oluşturan plastik borular bulunmaktadır. Bunların gizlenmesi gerekmektedir.

● Siptilli Çarşısı

○ Yapılan düzenlemeyle yeni bir görünüme kavuşturulmuş; Şemsiyeli Sokak olarak

turistlerin ilgisini çekmiştir. Daha sonra bu özelliğini kaybetmiş ve ilgi alanı

olmaktan çıkmıştır. Çarşının mimari yapısı, ortadaki alanın ortak kullanıma uygun

olması nedeniyle; Tarsus kültürü, sanatı, yöresel gıda ürünlerini içeren faaliyetler

için değerlendirilebilecek bir konumdadır.

○ Çarşının tabelası altında yapılan kepenkler nedeniyle içte kalmış olup zor

okunmaktadır.

● Tarihi Evler

○ Tarsus’un tarihini yansıtan ve benzerleri arasında öne çıkan güzellikte olmasına

rağmen yeterince değerlendirilememektedir. Tarihi evlerin restorasyona ihtiyacı

vardır.

○ Sokağın Dr.Ali Menteşoğlu Caddesi girişindeki görünüm düzeltilmelidir. Bu

sokaklarda Issız Adam, Seher Vakti, Hanımın Çiftliği gibi dizi ve filmler çekilmiştir.

Bunlara ilişkin bilgi levhaları konulmalı, mülkiyet sahiplerinin onayları alınarak

ziyaret edilebilir hale getirilmelidir.

○ Sokakta çevrenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olmayan işyerleri kafe,

restaurant, butik otel gibi bir dönüşüme kanalize edilmelidir.

○ Bir süre önce turistik tesis (butik otel?) yapılmak üzere tahsisi yapılan binaların

ne zaman ve ne şekilde hizmete açılacağı kamuoyunca bilinmemektedir.

Kentimizin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden birisi olan bu bölgenin bir an

önce hakettiği fonksiyon ve değere kavuşması tüm Tarsus halkının ortak isteğidir.

● St Paul Kuyusu ○ Peyzaj düzenlemesi yeniden ele alınarak tarihi önemini anlatacak fonksiyonlar eklenmelidir. ○ Mevcut haliyle giriş ücreti ödeyerek girip gezmek yerine dışarıdan bakmak tercih edilmektedir. İçeride bölgenin tarihi önemini anlatan görseller, küçük de olsa bir müze ve anlatım imkanı yaratılırsa dünyaca ünlü bu mekanın önemi ziyaretçilerce daha iyi anlaşılabilecektir.

● Antik Yol

○ Kentin en önemli tarihi mekanlarından birisi olarak düzenleme yapılarak en kısa

sürede turizme hizmet edecek hale getirilmelidir.

○ Etrafındaki çit yer yer yıpranmış ve bakımsızdır. Ayrıca, Antik yol içerisinde bazı

bölümlerde görüntüyü bozan inşaat malzemeleri bulunmaktadır.

○ Antik yolu mesken edinmiş olan sokak köpekleri rehabilite etmek üzere

barınaklara taşınabilir.

○ Çevre temizliği düzenli yapılmalıdır.

○ Antik yolun görülebileceği bir seyir terası oluşturulmalı, yakınında bir dinlenme

alanı yaratılmalıdır.

TARSUS KENT KONSEYİ

Temmuz 2020

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: TARSUS, KENT, KONSEYİ, “TARSUS’UN, TARİHİ, VE, TURİSTİK, ROTALARININ, ÇEVRE, ANALİZİ, RAPORU”, ,
Diğer Fotoğraflar
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Mersin

Güncelleme: 30.09.2021
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı